Jiří Chvojka

Pianista, hudební skladatel

V Nových strunách od léta 2018

Hudební motto: „Snaž se vždycky hrát tak, jako kdyby v první řadě seděl Beethoven.“

Hudební vzdělání
• 1994 - 2004 ZUŠ B. M. Černohorského, Klavír u Ivany Kořínkové.
• 2004 – 2011 Konzervatoř Jaroslava Ježka (KJJ) Obor Skladba ve třídě Antonína Bílého.
• 2013 – 2018 MUNI Hudební věda – bakalářské studium.

Dlouhodobě spolupracuje s básníkem a textařem Alešem Misařem. V současnosti, se angažuje v projektu Osvobozené duše.

Více informací o Jirkovi se dozvíte na www.jirichvojka.cz.